Loop ze!

Samen lopen én geloven!

OVER ONS

Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen?

Matheus 9 vers 5

Wat kunnen we zeggen over onszelf? Niet veel: we zijn verslingerd aan lopen en geloven in de God van Abraham, Izaak en Jakob. En we zijn er ons van bewust dat ons loopvermogen en ons geloof een geschenk zijn van de Here.
Daarom vertellen we liever over Gods Zoon, onze Messias. Het Bijbelgedeelte in Mattheus 9 verzen 1 tot 8 leent zich hier perfect toe. Je leest hier over 3 verschillende personages en we herkennen onszelf in alle drie:

• De vrienden die de verlamde naar Jeshua brachten: ook wij willen iedereen laten kennis maken met de Zoon van God. Hij die zonden kan vergeven en mensen het leven teruggeeft.
• De verlamde wiens zonden werden vergeven: ook wij leefden ooit zonder God, maar Jeshua heeft ons met de Vader verzoend door zijn dood én opstanding.
• De schriftgeleerden die verkeerde dingen in hun hart overweegden: ook wij blijven jammer genoeg zondigen en hebben het elke dag nodig dat Jeshua voor ons pleit bij onze God en Vader.

Het RuntoGod team bestaat uit Aaron en Christophe. Wil je ook gelovigen er toe aan te zetten te lopen én lopers er toe aan te zetten te geloven. Stuur ons een berichtje. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken!

Aaron

WEBDESIGNER EN FOTOGRAAF

Maak kennis met zijn bedrijf

Christophe

ORGANISATOR EN BLOGGER

Lees zijn testimonial

Jij?

VRIJWILLIGER WORDEN?

Vervoeg het RuntoGod team

GODS WOORD ALS DRIJFVEER

De loopcommunity met een missie

Geloven, lopen en genieten … dat zijn de drie drijfveren van elke RuntoGod atleet. Beweegredenen waarover de Here veel heeft laten optekenen in Zijn Woord. De Bijbel waarvan de Here in Deutronomium 17 vers 19 zegt: “De boekrol moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen, …”.

 

Ik heb de weg van de waarheid gekozen, Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; HEERE, beschaam mij niet. Ik zal de weg van Uw geboden lopen, wanneer U mijn hart verruimd hebt.

Psalm 119:30-32

run to god bijbel

SPORTIEVE GETUIGENISSEN

Testimonials

Er zijn verbazend veel gelovigen die graag hardlopen. Vaak vinden deze joggers in Gods Woord de motivatie om te sporten. Wij sprokkelde alvast enkele sportieve getuigenissen bijeen. Zo heb je geen excuus meer om de loopschoenen aan te trekken!

Jurgen

Eleni

Ruben

Stijn

Thomas

Christophe

KEN JE DEZE ORGANISATIES AL?

Organisaties die we graag promoten

We promoten als RuntoGod team graag organisaties met het hart op de juist plaats.

logo sdok run to god
logo gain run to god
logo runforgod run to god
logo devierdemusketier run to god