12 MOTIVERENDE BIJBELVERZEN

Gods Woord stimuleert je om te lopen!

bijbel verzen over sport lopen

Te koud, te warm, te laat, te vroeg, te lang geleden, te oud, … het blijft me verbazen welke redenen mensen verzinnen om niet te sporten. Zelfs Bijbelse teksten zoals “Want de oefening van het lichaam is van weinig nut” (1 Tim 4:8) worden geparafraseerd om een gebrek aan te lichaamsbeweging goed te praten.

Nochthans staat Gods Woord vol met motiverende Bijbelverzen die sporten als metafoor gebruiken voor geloven. Heb je nood aan wat pep-talk voor je gaat lopen? Lees dan enkele van deze sportieve Bijbelverzen en loop ze!

Bijbelse peptalk

Spreuken 8:20
Ik loop op het pad van de gerechtigheid

2 Tim 4:7-8
Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal.

1 Kor.9:24-27
Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

Jes. 40:31
Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Joh 11:10
Als iemand ’s nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is

En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.” Joh 20:4

Nog meer teksten

1 Tim 4:8
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

2 Tim 2:5
En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.

2 Sam 18:23
Hoe het ook zij, zei hij, laat mij gaan rennen. Toen zei hij tegen hem: Rennen! 

Psalm 18:30
Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.

1 Kon 19:8
Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.

Gal 5:7
U liep zo goed wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen?

Hand 3:8
En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.

Gal 2:2
Ik legde hun het Evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen; en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien tevergeefs zou lopen of gelopen hebben.

Ken je zelf ook een inspirerend Bijbelvers voor sporters? Laat het ons weten.

Veel loopplezier!